Siden finnes ikke, står det i min IE. For det første må du huske at etter infoen serveren returnerer sender den en "enter" tilbake. Chr13 tror jeg.


All typos are intentional.